Posted by : Ý Lan 27 tháng 10, 2013

Traffic Travis là một phần mềm được thiết kế để giúp các doanh nghiệp trực tuyến tăng lưu lượng truy cập trang web của họ. Nó là một công cụ all-in-one để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, theo dõi pay-per-click và nghiên cứu thị trường nói chung. Tính năng bao gồm:

* Công cụ site của tôi xem xét các vấn đề trên trang quan trọng, bao gồm các phần SEO và các phần chung của một trang và trả về một "điểm số" cũng như gợi ý để cải thiện trang đó.

* Hiển thị thứ hạng trang web của bạn trong các công cụ tìm kiếm cho các từ khóa quan trọng của bạn, vì vậy, bạn có thể thấy một cách nhanh chóng hơn là tìm kiếm thông qua các trang của các danh mục công cụ tìm kiếm. Bạn cũng theo dõi các vị trí trước đó.

Phần mềm SEO miễn phí - Traffic Travis
* Hãy xem những ai đang liên kết với bạn. Traffic Travis tìm thấy các backlinks và hiển thị thông tin thú vị về các trang web đang liên kết đến bạn, bao gồm anchor text và địa chỉ IP. Sau đó, Traffic Travis cung cấp cho bạn một số bản tóm tắt để bạn có thể xem tất cả các thông tin quan trọng.

* Lưu trữ và phân tích lịch sử dữ liệu để xem những xu hướng lớn hơn trong một thị trường theo thời gian. Tìm kiếm các số liệu thống kê và hiển thị chúng vào một màn hình để bạn có thể xem tất cả chúng tương tác như thế nào.

* Các công cụ nghiên cứu PPC có tính năng mạnh. Sử dụng một danh sách từ khóa bạn có thể xem các trang web đang chào giá trên các từ khóa nhất định, cho dù họ tiếp tục để chào giá trên những từ khóa này theo thời gian, sự chuyển động của các quảng cáo trong công cụ tìm kiếm theo thời gian, một sự phân tích các từ khoá để xem những từ nào thu hút sự cạnh tranh phù hợp, ổn định .


* Khu vực bảng điều khiển cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về tất cả các sản phẩm của bạn, bao gồm số lượng trang được lập chỉ mục, PR của trang chủ và các backlinks và các từ khóa hàng đầu của bạn.

* Tạo ra các báo cáo định dạng PDF để gửi cho khách hàng.

* Tất cả các công cụ được tìm thấy trong phần của phần mềm, do đó, nó không còn cần thiết để tìm và truy cập vào vô số các trang web để phân tích một trang web nữa.

* Xóa bỏ sự nhàm chán của việc tìm kiếm các vị trí công cụ tìm kiếm, tìm kiếm các backlinks, phân tích các trang của bạn và nhiệm vụ thường xuyên khác.


Download SEO Software - Traffic Travis

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

LƯỢT TRUY CẬP

LƯU TRỮ

QUẢNG CÁO

- Copyright © HackExpress - Cộng đồng công nghệ thông tin -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -